ceník

Ambulance nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Terapie jsou hrazeny za přímou platbu.

Nabídka

Vstupní logopedické vyšetření

první návštěva, 60 minut, zahrnuje úvodní rozhovor, logopedickou diagnostiku a zhodnocení stavu, sestavení individuálního plánu terapie

1000 Kč

Individuální logopedická terapie 30 minut

lehké narušení komunikační schopnosti

500 Kč

Individuální logopedická terapie 45 minut

středně těžké a těžké narušení komunikační schopnosti

700 Kč

Individuální logopedická terapie 60 minut

těžké narušení komunikační schopnosti

800 Kč

Logopedické vyšetření a potvrzení pro studenty SŠ a VŠ

300 Kč

Vypracování logopedické zprávy

pro SPC, PPP, pro pediatra, pro lékaře dalších odborností…

350 Kč

Logopedická depistáž v MŠ

orientační vyšetření dětí v MŠ z hlediska potřeby logopedické péče

dle domluvy s MŠ

Tento ceník je platný od 1. 7. 2022

Součástí všech uvedených cen jsou vždy pracovní materiály sestavené přímo na míru klienta. Potřebnou délku a frekvenci jednotlivých terapií navrhuje klinický logoped dle individuálních potřeb každého klienta, které se odvíjejí od druhu a tíže poruchy řečové komunikace či schopnosti spolupráce klienta na sezení. Objednané termíny jsou závazné. V případě, že se nebudete moci na logopedii dostavit, prosím o zrušení Vaší návštěvy nejpozději 24 hodin předem, aby termín mohl využít jiný klient. V případě, že se neomluvíte, bude tolerována jedna absence, podruhé už Vám bude účtována plná cena propadnuté terapie. Děkuji za pochopení.