Logopedie Kolín

Vítejte na stránkách ambulance klinické logopedie, nestátního zdravotnického zařízení. Komplexní logopedická péče je poskytována lidem všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností.

Hlavním cílem je společná cesta za kvalitním životem v oblasti komunikace.

Vždy respektuji Vaše individuální potřeby a přístup k nim.

Kdo jsem?

Mgr. Michaela Chotěborová

Jmenuji se Michaela Chotěborová a jsem klinická logopedka. Logopedii jsem vystudovala na Univerzitě v Hradci Králové (bakalářské i navazující magisterské studium). Po ukončení studia jsem pracovala 5 let jako logopedka v nestátní logopedické ambulanci. V průběhu této doby jsem absolvovala řadu odborných kurzů a stáží, konferencí. Po složení atestační zkoušky v roce 2018 a získání specializované způsobilosti v oboru klinická logopedie, jsem ještě částečně pracovala v nestátní logopedické ambulanci, ale také začala působit jako klinická logopedka na Foniatrické klinice VFN a 1. LF UK, kde pracuji částečně doposud. Toto pracoviště je unikátní tím, že nabízí jak ambulantní, tak lůžkovou logopedickou péči (logopedické stacionáře, diagnostické pobyty pro rodiče s dětmi…) a to zejména pro děti s vývojovou dysfázií. V mnoha ohledech mi toto pracoviště otevřelo oči a já získala přesah a vhled do logopedické problematiky i co se týče vedení skupinových terapií, zlepšení diagnostických možností u dětí i dospělých s narušenou komunikační schopností. S kolegyní Doležalovou jsme napsaly knížku o vývojové dysfázii, která je určena zejména rodičům, ale i dalším zájemcům o tuto problematiku. Několik let spolupracuji se Šťastným úsměvem (z. s.), který pomáhá dětem s rozštěpem obličeje. Jsem autorkou příručky pro rodiče těchto dětí a zvána jako host na jejich každoroční setkání. Účastním se tuzemských i zahraničních konferencí, vedu odborné kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, podílím se na vzdělávání budoucích klinických logopedů. Samozřejmě ale i já dále prohlubuji svoji kvalifikaci v rámci celoživotního vzdělávání.

Níže stručný přehled nejdůležitějších vzdělávacích milníků v poslední době.

Konference, kurzy, semináře:

2022

Kurz - Neurovývojová stimulace (online)

2021

Konference AKL ČR, Přerov, aktivní účast, Setkání rodin rozštěpových dětí s odborníky, aktivní účast, Foniatrický kongres Bratislava, aktivní účast, Kurz - Vývojová dysfázie I., II. - aktivní účast,

2020

Terapie orální pozice v klinické logopedii – certifikovaný kurz, Kurz - Vývojová dysfázie I., II. - aktivní účast, Kurz - Terapie orofaciální oblasti I., II. (online) – aktivní účast

2019

Konference AKL ČR, Seč, pasivní účast, Kurz - Vývojová dysfázie I., II. - aktivní účast

2017

Konference AKL ČR, Tábor, pasivní účast

2015-18

Předatestační logopedická příprava – účast na kurzech zaměřených na poruchy komunikace: dyslálie, vývojová dysfázie, palatolalie, vady a poruchy sluchu, afázie, elektivní mutismus… (a mnoho dalších kurzů)

2013

29. Světový kongres IALP, Turín, Itálie – pasivní účast

Odborné stáže:

2013-18

Jánské Lázně (dětská léčebna Vesna i stáž na oddělení pro dospělé pacienty), Nemocnice Blansko (ambulantní i lůžková část), Nemocnice Ostrava – Fifejdy (ambulantní i lůžková část), Ambulance klinické logopedie Praha, Specializační stáž – Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha.

Publikační činnost:

2021

Vývojová dysfázie – Průvodce pro rodiče a další zájemce o tuto problematiku (ISBN 978-80-88290-68-1)

2014

Mami, tati – procvičujte se mnou… Aneb logopedická příručka nejen pro rodiče dětí s rozštěpem (ISBN 978-80-260-7502-8)

Klinickou logopedii beru zároveň jako velkého koníčka. Naplňuje mě, nepřestává mě překvapovat a učit novým věcem. Při práci je pro mě prioritou osobní přístup, terapie přizpůsobená věku, konkrétním možnostem a individuálním potřebám každého klienta.
Mgr. Kateřina Novotná

Jmenuji se Kateřina Novotná a jsem logopedem ve zdravotnictví. Bakalářské studium logopedie jsem absolvovala na Univerzitě Hradec Králové, magisterský titul jsem získala na Univerzitě Karlově. Součástí mého pětiletého studia bylo nespočet praxí a stáží, a to na různých logopedických pracovištích, ať už v nemocnicích, logopedických ambulancích či ve školním prostředí. V současnosti se v rámci celoživotního vzdělávání připravuji na složení atestace, abych se mohla stát klinickým logopedem. Zkušenost s prací logopeda mám z předchozího zaměstnání v logopedické ambulanci, kde jsem vedla terapii u dětí i u dospělých. Díky odbornému vedení mého garanta Mgr. Michaely Chotěborové a několikaletému studiu logopedie Vám mohu nabídnout kvalifikovanou práci logopeda.

Mgr. Jitka Novotná

Jmenuji se Jitka Novotná a jsem logoped ve zdravotnictví. Studovala jsem na Univerzitě Hradec Králové (bakalářský titul) a následně na Univerzitě Karlově (magisterský titul). Již během studia jsem absolvovala řadu praxí v různých typech zařízení napříč všemi rezorty (zdravotnictví, školství, sociální sféra). Po studiu jsem nastoupila do logopedické ambulance jako logopedka a pracovala jsem s klienty dětského věku až po věk seniorský. Aktuálně jsem zařazená do předatestační přípravy a po zvládnutí atestační zkoušky se stanu klinickým logopedem. Věřím, že pod odborným vedením Mgr. Michaely Chotěborové vytvoříme s oběma kolegyněmi efektivní tým zajišťující kvalitní logopedickou péči.